CAN XIRGU
DESEU LA COMANDA:

Feu comandes amb 24 hores d'antelació i digueu l'hora i dia que passereu a buscar-les. Detalleu correctament tal com  voleu que us ho preparem. I Cliqueu a COMANDES per iniciar.

PROTECCÍO DE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Proteccío de Dades de Caràcter
Personal, CARLES XIRGU PUIGMULE informa als usuaris de les seves websites de que les dades
personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran
introduits en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat CARLES XIRGU PUIGMULE, amb
la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Aixó mateix, CARLES XIRGU PUIGMULE informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
cancel.lacío, rectificacío i oposicío mitjançant un escrit a l’adreça: CARLES XIRGU PUIGMULE;
C/ PLAÇA ESPANYA S/N, 17172 LES PLANES D HOSTOLES. Si en el perí?ode de 30 dies no
ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es
compromet a notificar-nos qualsevol variacío i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi
de poder fidelitzar la relacío entre les parts.

 

Mostra'n 
# Nom Càrrec Telèfon Número de telèfon mòbil Fax
1 COMANDES 972448062